Документи

# Назва Дата
1 Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ТНТУ ім.Пулюя - наказ №4/7-448 від 23.05.2017 2016-11-25
2 Положення про наукові школи ТНТУ ім.І.Пулюя - протокол № 4 від 21.05.2013 р. 2013-05-21
3 Положення про доаспірантську підготовку студентів ТНТУ ім.І.Пулюя - протокол №3 від 25 квітня 2013 р. 2013-04-25
4 Положення про оцінювання рівня завершених науково-дослідних робіт у ТНТУ ім.І.Пулюя - наказ №4/7-424 від 02.07.2013 2013-06-25
5 Положення про підготовку іноземців та осіб без громадянства в аспірантурі та докторантурі ТНТУ ім.І.Пулюя - наказ №4/7-667 від 01.08.2017 2016-12-23
6 Положення про проведення МОН України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних(експериментальних) розробок молодих учених, які працюють(навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства,подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними. 2016-01-06
7 Додаток до Положення про проведення МОН Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних(експериментів) розробок молодих учених 2016-05-23
8 Положення про наукову і науково-виробничу діяльність науково-дослідної частини ТНТУ ім.І.Пулюя - затверджено ректором 25.12.2011 зі змінами від 21.06.2022 - наказ №4/7-526 від 21.06.2022 2011-12-20
9 Положення про наукове співкерівництво аспірантами закордонними науковцями.-затверджено ректором 28.02.2006р. 2006-02-24
10 Положення про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень та розробок в ТНТУ - наказ №4/7-355 від 05.05.2017 2017-04-25
11 Положення про порядок визнання в ТНТУ здобутих в іноземних ВНЗ наукових ступенів - наказ №4/7-664 від 01.08.2017 2017-06-27
12 Перспективний план роботи з кадрового забезпечення діяльності Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя на 2018-2022 рр. - наказ №4/7-100 від 12.02.2018 2018-01-31
13 Положення про порядок проведення атестації наукових працівників науково-дослідної частини (НДЧ) ТНТУ ім. І.Пулюя - наказ №4/7-92 від 08.02.2018 2018-01-31
14 Положення про формування накладних витрат при складанні кошторисів науково-дослідних робіт в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ № 4/7-93 від 08.02.2019 зі змінами від 23.06.2020 - наказ №4/7-447 від 26.06.2020 2019-01-22
15 Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в аспірантурі та докторантурі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-966 від 01.11.2019 зі змінами від 20.10.2020 - наказ № 4/7-774 від 26.10.2020 2019-10-31
16 Тимчасове Положення про організування атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-224 від 02.04.2020 2020-03-24
17 Положення про відділ аспірантури, докторантури і атестації наукових кадрів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-858 від 18.11.2020 2020-11-18
18 Положення про взаємодію учасників, які працюють з об’єктами права інтелектуальної власності в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-857 від 18.11.2020 2020-11-17
19 Положення про об’єкти права інтелектуальної власності, що створені у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ № 4/7-856 від 18.11.2020 2020-11-17
20 Тимчасовий порядок проведення таємного голосування з використанням програмного забезпечення на засіданнях спеціалізованих учених рад Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-240 від 02.04.2021 2021-03-23
21 Положення про особливості організування освітньо-наукового процесу для аспірантів та осіб, що здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-858 від 18.11.2020 2020-11-18
22 Положення про конкурс стартапів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя "Ternopil Global Innovation Research" Open Your Mind - Get a Startup - наказ №4/7-455 від 01.06.2021 2021-06-01