Документи

# Назва Дата
1 Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ТНТУ ім.Пулюя - наказ №4/7-448 від 23.05.2017 2016-11-25
2 Положення про наукові школи ТНТУ ім.І.Пулюя 2013-05-21
3 Положення про порядок визнання в ТНТУ здобутих в іноземних ВНЗ наукових ступенів - наказ №4/7-664 від 01.08.2017 2017-06-27
4 Положення про доаспірантську підготовку студентів ТНТУ ім.І.Пулюя 2013-04-25
5 Положення про оцінювання рівня завершених науково-дослідних робіт у ТНТУ ім.І.Пулюя - наказ №4/7-424 від 02.07.2013 2013-06-25
6 Положення про підготовку іноземців та осіб без громадянства в аспірантурі та докторантурі ТНТУ ім.І.Пулюя - наказ №4/7-667 від 01.08.2017 2016-12-23
7 Положення про проведення МОН України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних(експериментальних) розробок молодих учених, які працюють(навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства,подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними. 2016-01-06
8 Додаток до Положення про проведення МОН Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних(експериментів) розробок молодих учених 2016-05-23
9 Положення про наукову і науково-виробничу діяльність науково-дослідної частини ТНТУ ім.І.Пулюя - затверджено ректором 25.12.2011 2011-12-20
10 Положення про наукове співкерівництво аспірантами закордонними науковцями.-затверджено ректором 28.02.2006р. 2006-02-24
11 Положення про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень та розробок в ТНТУ - наказ №4/7-355 від 05.05.2017 2017-04-25
12 Перспективний план роботи з кадрового забезпечення діяльності Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя на 2018-2022 рр. - наказ №4/7-100 від 12.02.2018 2018-01-31
13 Положення про порядок проведення атестації наукових працівників науково-дослідної частини (НДЧ) ТНТУ ім. І.Пулюя - наказ №4/7-92 від 08.02.2018 2018-01-31
14 Положення про відділ аспірантури, докторантури Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-618 від 28.08.2018 2018-06-26
15 Положення про формування накладних витрат при складанні кошторисів науково-дослідних робіт в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ № 4/7-93 від 08.02.2019 2019-01-22
16 Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в аспірантурі та докторантурі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-966 від 01.11.2019 2019-10-31