Документи

# Назва Дата
1 Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ТНТУ ім.Пулюя - наказ №4/7-448 від 23.05.2017 2016-11-25
2 Положення про доаспірантську підготовку студентів ТНТУ ім.І.Пулюя - протокол №3 від 25 квітня 2013 р. 2013-04-25
3 Положення про оцінювання рівня завершених науково-дослідних робіт у ТНТУ ім.І.Пулюя - наказ №4/7-424 від 02.07.2013 2013-06-25
4 Положення про підготовку іноземців та осіб без громадянства в аспірантурі та докторантурі ТНТУ ім.І.Пулюя - наказ №4/7-667 від 01.08.2017 2016-12-23
5 Положення про проведення МОН України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних(експериментальних) розробок молодих учених, які працюють(навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства,подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними. 2016-01-06
6 Додаток до Положення про проведення МОН Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних(експериментів) розробок молодих учених 2016-05-23
7 Положення про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень та розробок в ТНТУ - наказ №4/7-355 від 05.05.2017 2017-04-25
8 Положення про порядок визнання в ТНТУ здобутих в іноземних ВНЗ наукових ступенів - наказ №4/7-664 від 01.08.2017 2017-06-27
9 Положення про порядок проведення атестації наукових працівників науково-дослідної частини (НДЧ) ТНТУ ім. І.Пулюя - наказ №4/7-92 від 08.02.2018 2018-01-31
10 Положення про формування накладних витрат при складанні кошторисів науково-дослідних робіт в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ № 4/7-93 від 08.02.2019 зі змінами від 23.06.2020 - наказ №4/7-447 від 26.06.2020 2019-01-22
11 Тимчасове Положення про організування атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-224 від 02.04.2020 2020-03-24
12 Положення про взаємодію учасників, які працюють з об’єктами права інтелектуальної власності в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-857 від 18.11.2020 2020-11-17
13 Положення про об’єкти права інтелектуальної власності, що створені у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ № 4/7-856 від 18.11.2020 2020-11-17
14 Тимчасовий порядок проведення таємного голосування з використанням програмного забезпечення на засіданнях спеціалізованих учених рад Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-240 від 02.04.2021 2021-03-23
15 Положення про конкурс стартапів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя "Ternopil Global Innovation Research" Open Your Mind - Get a Startup - наказ №4/7-455 від 01.06.2021 2021-06-01
16 Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в аспірантурі та докторантурі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Нова редакція - наказ №4/7-857 від 26.10.2022 зі змінами від 21.02.2023 - наказ №4/7-204 від 24.02.2023 2022-10-25
17 Положення про наукові школи Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-1034 від 23.12.2022 2022-12-20
18 Типове Положення про діяльність науково-дослідної лабораторії - наказ №4/7-1033 від 23.12.2022 2022-12-20
19 Перспективний план роботи з кадрового забезпечення діяльності Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя на 2023-2027 - наказ №4/7-197 від 24.02.2023 2023-02-21
20 Положення про науково-дослідну частину Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-438 від 27.04.2023 2023-04-23
21 Положення про наукову школу "Розробка та дослідження енергоощадних світлотехнічних та електротехнічних систем" - наказ №4/7-437 від 27.04.2023 2023-04-24
22 Положення про наукову школу "Моделювання та математичне забезпечення інтелектуалізованих інформаційних систем в медицині, техніці та економіці" - наказ №4/7-437 від 27.04.2023 2023-04-24
23 Положення про наукову школу «Удосконалення мікробіологічних критеріїв оцінки безпечності сировини й харчової продукції та розробка засобів і способів деградації мікробних біоплівок з біогенних і абіогенних поверхонь» - наказ №4/7-653 від 21.06.2023 2023-06-20
24 Положення про порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-892 від 07.09.2023 2023-09-05