Документи

# Назва Дата
1 Авторська довідка (кваліфікаційної роботи магістра) 2021-05-13
2 Assignment for qualifying paper 2020-04-14
3 Title page of qualifying paper 2020-04-14
4 Відгук на кваліфікаційну роботу на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» 2020-04-14
5 Відгук на кваліфікаційну роботу на здобуття освітнього ступеня «магістр» 2020-04-14
6 Завдання на кваліфікаційну роботу 2020-04-14
7 Направлення на рецензію на кваліфікаційну роботу 2020-04-14
8 Подання голові ЕК щодо захисту кваліфікаційної роботи 2020-04-14
9 Рецензія на кваліфікаційну роботу на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» 2020-04-14
10 Рецензія на кваліфікаційну роботу на здобуття освітнього ступеня «магістр» 2020-04-14
11 Титульний аркуш курсового проєкту (роботи) 2023-01-05
12 Титульний аркуш кваліфікаційної роботи 2020-04-14
13 Бланк завдання на курсовий проєкт 2023-01-05
14 Бланк завдання на курсову роботу 2023-01-05
15 Авторська довідка (електронні навчальні курси) 2018-12-05
16 Авторська довідка (кваліфікаційної роботи бакалавра) 2021-05-13
17 Авторська довідка (тези конференцій, семінарів, читань) 2018-12-05
18 Авторська довідка (статті до наукових журналів, збірників) 2018-12-05
19 Авторська довідка (підручники, посібники) 2018-12-05
20 Авторська довідка (наукові монографії) 2018-12-05
21 Авторська довідка (методичні вказівки) 2018-12-05
22 Авторська довідка (дисертації та автореферати дисертацій) 2018-12-05
23 Зразки документів на вчені звання 2020-02-25
24 Зразок наказу про затвердження інструкцій з охорони праці. 2018-12-05
25 ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ____ ДЛЯ ЛАБОРАНТА КАФЕДРИ «НАЗВА КАФЕДРИ» 2018-12-05
26 ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ____ « назва кафедри, підрозділу» З ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ 2018-12-05
27 ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ____ КАФЕДРИ МЕНЕНДЖМЕНТУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ НА ПЕРСОНАЛЬНИХ Е О М. 2018-12-05
28 Бланк-вимога 2018-12-06
29 Приймальний акт 2018-12-06
30 Додатки до положення про порядок опрацювання персональних даних у базі 2018-12-06
31 Додатки до положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників ТНТУ ім. І. Пулюя 2018-12-06
32 Додатки до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу та працівниками ТНТУ 2022-11-25
33 Додатки до положення про порядок замовлення, виготовлення, обліку й видачі документів про вищу освіту державного зразка в ТНТУ 2018-12-07
34 Додатки до положення про робочу програму навчальної дисципліни 2018-12-07
35 Додатки до положення про планування, проведення та оцінювання відкритих занять науково-педагогічних працівників ТНТУ 2018-12-07
36 Контракт НПП 2022-11-23
37 Контракт завідувача кафедри 2022-11-23
38 Обхідний лист 2018-12-20
39 Щоденник практики 2022-12-20
40 Паспорт науково-дослідної лабораторії 2018-12-20
41 ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ____ « назва кафедри, підрозділу» З надання першої медичної допомоги 2018-12-20
42 Договір на практику 2022-12-20
43 ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ____ « назва кафедри, підрозділу» про заходи пожежної безпеки 2018-12-20
44 Б Ю Л Е Т Е Н Ь для таємного голосування по виборах кандидатів в делегати конференції трудового колективу ТНТУ імені Івана Пулюя 2018-12-20
45 Посадові інструкції (декана, завкафедри, професора, доцента, ст.викладача, викладача, асистента) 2018-12-20
46 Посадова інструкція старшого лаборанта (кафедри) 2018-12-21
47 Посадова інструкція спеціаліста ІІ категорії деканату(факультету) 2018-12-21
48 Посадова інструкція спеціаліста І категорії деканату (факультету) 2018-12-21
49 Посадова інструкція диспетчера деканату (факультету) 2018-12-21
50 Посадова інструкція провідного інженера (кафедри) 2018-12-21
51 Посадова інструкція інженера-програміста (структурного підрозділу) 2018-12-21
52 Посадова інструкція інженера (кафедри) 2018-12-21
53 Посадова інструкція інженера І категорії (кафедри) 2018-12-21
54 Посадова інструкція інженера ІІ категорії (кафедри) 2018-12-21
55 Посадова інструкція лаборанта (кафедри) 2018-12-21
56 Перелік інструкцій з охорони праці які діють на кафедрі (підрозділі) 2018-12-21
57 Форма науково-технічної (експериментальної) розробки 2018-12-21
58 Форма проєкту фундаментального/прикладного дослідження 2018-12-21
59 Табель НДЧ 2018-12-27
60 Акт і табель оплати з науково-дослідної роботи по договору - сумісника в НДЧ 2018-12-27
61 Зразки заяв на відпустку (різні причини) 2023-01-10
62 Зразки заяв на звільнення, продовження, переведення з посади (різні причини) 2023-01-10
63 Зразки документів про підвищення кваліфікації 2023-01-05
64 Supervisor’s report on the qualifying paper for the degree of «Bachelor» 2020-04-14
65 Supervisor’s report on the qualifying paper for the degree of «Master of Science» 2020-04-14
66 Review on the qualifying paper for the degree of «Bachelor» 2020-04-14
67 Review on the qualifying paper for the degree of «Master of Science» 2020-04-14
68 Зразок наказу 2021-03-17
69 Зразок розпорядження 2021-03-17
70 Контракт з деканом факультету 2021-05-25
71 Строковий трудовий договір з НПП 2022-09-23
72 Строковий трудовий договір з завідувачем кафедри 2022-09-23
73 Зразки службових на преміювання НПП 2023-01-12
74 Зразок розпорядження і про оформлення положень 2023-08-30