Документи

# Назва Дата
1 Авторська довідка (реферату дипломної роботи магістра) 2018-12-05
2 Assignment 2018-12-05
3 Explanatory Note 2018-12-05
4 Розпорядження 2018-12-05
5 Авторська довідка (електронні навчальні курси) 2018-12-05
6 Відгук бакалавр 2018-12-05
7 Відгук магістра 2018-12-05
8 Титул КП (КР) 2018-12-05
9 Завдання ДП 2018-12-05
10 Направлення на рецензію 2018-12-05
11 Подання голові ЕК 2018-12-05
12 Рецензія бакалавр 2018-12-05
13 Рецензія магістр 2018-12-05
14 Титулка ДП 2018-12-05
15 Завдання КП бакалавр 2018-12-05
16 Завдання КП магістр 2018-12-05
17 Завдання КР бакалавр 2018-12-05
18 Завдання КР магістр 2018-12-05
19 наказ 2018-12-05
20 Авторська довідка (реферату дипломної роботи магістра) 2018-12-05
21 Авторська довідка (тези конференцій, семінарів, читань) 2018-12-05
22 Авторська довідка (статті до наукових журналів, збірників) 2018-12-05
23 Авторська довідка (підручники, посібники) 2018-12-05
24 Авторська довідка (наукові монографії) 2018-12-05
25 Авторська довідка (методичні вказівки) 2018-12-05
26 Авторська довідка (дисертації та автореферати дисертацій, магістерські роботи) 2018-12-05
27 Зразки документів на вчені звання 2018-12-05
28 Зразок наказу про затвердження інструкцій з охорони праці. 2018-12-05
29 ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ____ ДЛЯ ЛАБОРАНТА КАФЕДРИ «НАЗВА КАФЕДРИ» 2018-12-05
30 ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ____ « назва кафедри, підрозділу» З ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ 2018-12-05
31 ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ____ КАФЕДРИ МЕНЕНДЖМЕНТУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ НА ПЕРСОНАЛЬНИХ Е О М. 2018-12-05
32 Бланк-вимога 2018-12-06
33 Приймальний акт 2018-12-06
34 Додатки до положення про порядок опрацювання персональних даних у базі 2018-12-06
35 Додатки до положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників ТНТУ ім. І. Пулюя 2018-12-06
36 Додатки до положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу ТНТУ 2018-12-07
37 Додатки до положення про оцінювання здобувачів вищої освіти ТНТУ ім. І. Пулюя 2018-12-07
38 Додатки до положення про порядок переведення та поновлення студентів ТНТУ (нова редакція) 2018-12-07
39 Додатки до положення про порядок замовлення, виготовлення, обліку й видачі документів про вищу освіту державного зразка в ТНТУ 2018-12-07
40 Додатки до положення про робочу програму навчальної дисципліни 2018-12-07
41 Додатки до положення про планування, проведення та оцінювання відкритих занять науково-педагогічних працівників ТНТУ 2018-12-07
42 Контракт НПП 2018-12-13
43 Контракт завкафедрою 2018-12-13
44 Обхідний лист 2018-12-20
45 Щоденник практики 2018-12-20
46 Паспорт науково-дослідної лабораторії 2018-12-20
47 ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ____ « назва кафедри, підрозділу» З надання першої медичної допомоги 2018-12-20
48 НАКАЗ зі змінами до Інструкції з діловодства 2018-12-20
49 Договір на практику 2018-12-20
50 ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ____ « назва кафедри, підрозділу» про заходи пожежної безпеки 2018-12-20
51 Б Ю Л Е Т Е Н Ь для таємного голосування по виборах кандидатів в делегати конференції трудового колективу ТНТУ імені Івана Пулюя 2018-12-20
52 Посадові інструкції (декана,завкафедрою,професора,доцента,ст.викладача, викладача,асистента) 2018-12-20
53 ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ старшого лаборанта(кафедри) 2018-12-21
54 ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ спеціаліста ІІ категорії деканату(факультету) 2018-12-21
55 ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ спеціаліста І категорії деканату(факультету) 2018-12-21
56 ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ диспетчера деканату (факультету) 2018-12-21
57 ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ провідного інженера (кафедри) 2018-12-21
58 ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ інженера – програміста (структурного підрозділу) 2018-12-21
59 ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ інженера (кафедри) 2018-12-21
60 ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ інженера І категорії (кафедри) 2018-12-21
61 ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ інженера ІІ категорії (кафедри) 2018-12-21
62 ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ лаборанта(кафедри) 2018-12-21
63 ПЕРЕЛІК ІНСТРУКЦІЙ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ЯКІ ДІЮТЬ НА КАФЕДРІ (ПІДРОЗДІЛІ) 2018-12-21
64 Форма науково-технічної (експериментальної) розробки 2018-12-21
65 Форма проекту фундаментального/прикладного дослідження 2018-12-21
66 Табель НДЧ 2018-12-27
67 Акт і табель оплати з науково-дослідної роботи по договору - сумісника в НДЧ 2018-12-27
68 Зразки заяв на відпустку (різні причини) 2018-12-27
69 Зразки заяв на звільнення , продовження, переведення з посади (різні причини) 2018-12-27