Документи

# Назва Дата
1 Авторська довідка (кваліфікаційної роботи магістра) 2021-05-13
2 Assignment for qualifying paper 2020-04-14
3 Title page of qualifying paper 2020-04-14
4 Відгук на кваліфікаційну роботу на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» 2020-04-14
5 Відгук на кваліфікаційну роботу на здобуття освітнього ступеня «магістр» 2020-04-14
6 Завдання на кваліфікаційну роботу 2020-04-14
7 Направлення на рецензію на кваліфікаційну роботу 2020-04-14
8 Подання голові ЕК щодо захисту кваліфікаційної роботи 2020-04-14
9 Рецензія на кваліфікаційну роботу на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» 2020-04-14
10 Рецензія на кваліфікаційну роботу на здобуття освітнього ступеня «магістр» 2020-04-14
11 Титульний аркуш курсового проекту (роботи) 2018-12-05
12 Титульний аркуш кваліфікаційної роботи 2020-04-14
13 Бланк завдання на курсовий проект (бакалавр) 2018-12-05
14 Бланк завдання на курсовий проект (магістр) 2018-12-05
15 Бланк завдання на курсову роботу (бакалавр) 2018-12-05
16 Бланк завдання на курсову роботу (магістр) 2018-12-05
17 Авторська довідка (електронні навчальні курси) 2018-12-05
18 Авторська довідка (кваліфікаційної роботи бакалавра) 2021-05-13
19 Авторська довідка (тези конференцій, семінарів, читань) 2018-12-05
20 Авторська довідка (статті до наукових журналів, збірників) 2018-12-05
21 Авторська довідка (підручники, посібники) 2018-12-05
22 Авторська довідка (наукові монографії) 2018-12-05
23 Авторська довідка (методичні вказівки) 2018-12-05
24 Авторська довідка (дисертації та автореферати дисертацій) 2018-12-05
25 Зразки документів на вчені звання 2020-02-25
26 Зразок наказу про затвердження інструкцій з охорони праці. 2018-12-05
27 ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ____ ДЛЯ ЛАБОРАНТА КАФЕДРИ «НАЗВА КАФЕДРИ» 2018-12-05
28 ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ____ « назва кафедри, підрозділу» З ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ 2018-12-05
29 ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ____ КАФЕДРИ МЕНЕНДЖМЕНТУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ НА ПЕРСОНАЛЬНИХ Е О М. 2018-12-05
30 Бланк-вимога 2018-12-06
31 Приймальний акт 2018-12-06
32 Додатки до положення про порядок опрацювання персональних даних у базі 2018-12-06
33 Додатки до положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників ТНТУ ім. І. Пулюя 2018-12-06
34 Додатки до положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу ТНТУ 2018-12-07
35 Додатки до положення про порядок замовлення, виготовлення, обліку й видачі документів про вищу освіту державного зразка в ТНТУ 2018-12-07
36 Додатки до положення про робочу програму навчальної дисципліни 2018-12-07
37 Додатки до положення про планування, проведення та оцінювання відкритих занять науково-педагогічних працівників ТНТУ 2018-12-07
38 Контракт НПП 2022-11-23
39 Контракт завідувача кафедри 2022-11-23
40 Обхідний лист 2018-12-20
41 Щоденник практики 2018-12-20
42 Паспорт науково-дослідної лабораторії 2018-12-20
43 ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ____ « назва кафедри, підрозділу» З надання першої медичної допомоги 2018-12-20
44 Договір на практику 2018-12-20
45 ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ____ « назва кафедри, підрозділу» про заходи пожежної безпеки 2018-12-20
46 Б Ю Л Е Т Е Н Ь для таємного голосування по виборах кандидатів в делегати конференції трудового колективу ТНТУ імені Івана Пулюя 2018-12-20
47 Посадові інструкції (декана, завкафедри, професора, доцента, ст.викладача, викладача, асистента) 2018-12-20
48 Посадова інструкція старшого лаборанта (кафедри) 2018-12-21
49 Посадова інструкція спеціаліста ІІ категорії деканату(факультету) 2018-12-21
50 Посадова інструкція спеціаліста І категорії деканату (факультету) 2018-12-21
51 Посадова інструкція диспетчера деканату (факультету) 2018-12-21
52 Посадова інструкція провідного інженера (кафедри) 2018-12-21
53 Посадова інструкція інженера-програміста (структурного підрозділу) 2018-12-21
54 Посадова інструкція інженера (кафедри) 2018-12-21
55 Посадова інструкція інженера І категорії (кафедри) 2018-12-21
56 Посадова інструкція інженера ІІ категорії (кафедри) 2018-12-21
57 Посадова інструкція лаборанта (кафедри) 2018-12-21
58 Перелік інструкцій з охорони праці які діють на кафедрі (підрозділі) 2018-12-21
59 Форма науково-технічної (експериментальної) розробки 2018-12-21
60 Форма проекту фундаментального/прикладного дослідження 2018-12-21
61 Табель НДЧ 2018-12-27
62 Акт і табель оплати з науково-дослідної роботи по договору - сумісника в НДЧ 2018-12-27
63 Зразки заяв на відпустку (різні причини) 2018-12-27
64 Зразки заяв на звільнення , продовження, переведення з посади (різні причини) 2018-12-27
65 Зразки документів про підвищення кваліфікації 2019-11-28
66 Supervisor’s report on the qualifying paper for the degree of «Bachelor» 2020-04-14
67 Supervisor’s report on the qualifying paper for the degree of «Master of Science» 2020-04-14
68 Review on the qualifying paper for the degree of «Bachelor» 2020-04-14
69 Review on the qualifying paper for the degree of «Master of Science» 2020-04-14
70 Зразок наказу 2021-03-17
71 Зразок розпорядження 2021-03-17
72 Контракт з деканом факультету 2021-05-25
73 Строковий трудовий договір з НПП 2022-09-23
74 Строковий трудовий договір з завідувачем кафедри 2022-09-23