Документи

# Назва Дата
1 Система управління якістю (CУЯ). Стратегічне управління університетом - наказ №4/7-568 від 25.07.2016 2016-06-29
2 Положення про Наглядову раду Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - затверджено 03.09.2015, протокол №7 із змінами від 25.09.2020 - наказ №4/7-671 від 25.09.2020 2015-09-03
3 Положення про присвоєння звання почесного доктора і почесного професора ТНТУ ім.І.Пулюя з доповненням від 20.11.2012 - наказ №865-01 від 28.11.2012 зі змінами від 05.09.2023 наказ №4/7-883 від 07.09.2023 2012-11-20
4 Положення про факультет ТНТУ - наказ №4/7-138 від 03.03.2016 зі змінами від 02.03.2018 - наказ №4/7-148 2016-02-23
5 Регламент роботи вченої ради ТНТУ ім.І.Пулюя зі змінами від 24.01.2012 - наказ № 60-01 від 31.01.2012; від 14.12.2015 протокол №10; від 26.01.2021 протокол №2 2021-01-26
6 Положення про ректорат ТНТУ ім.І.Пулюя - схвалено і затверджено на Вченій раді університету 10.02.2015 протокол №1 2015-02-10
7 Положення про раду роботодавців Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-606 від 05.09.2016 2016-08-30
8 Положення про кафедру університету зі змінами - наказ №478-01 від 04.11.2008 2008-10-21
9 Колективний договір ТНТУ імені Івана Пулюя 2020-09-18
10 Положення про науково-технічну раду ТНТУ ім. І. Пулюя - наказ №4/7-619 від 07.07.2017 зі змінами від 18.12.2018 - наказ №4/7-1013 від 28.12.2018 2018-12-18
11 Положення про вчену раду ТНТУ ім.І.Пулюя (нова редакція) - наказ №4/7-878 від 07.11.2017 зі змінами від 25.06.2019 - наказ №4/7-625 від 27.06.2019; зі змінами від 26.01.2021 - наказ №4/7-75 від 02.02.2021 2021-01-26
12 СТРАТЕГІЯ соціально-економічного і фінансово-господарського розвитку Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя на 2019-2025 рр. - наказ №4/7-1021 від 29.12.2018 2018-12-18
13 Статут Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя (нова редакція) - наказ МОН №248 від 25.02.2019 2017-12-12
14 Положення про науково-методичну раду Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (нова редакція) - наказ №4/7-701 від 23.07.2019 2019-06-25
15 Кодекс корпоративної етики Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-963 від 01.11.2019 2019-10-31
16 Положення про недопущення академічного плагіату в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-964 від 01.11.2019 зі змінами від 19.12.2019 наказ №4/7-114 від 12.02.2020, зі змінами від 26.01.2021 - наказ №4/7-72 від 02.02.2021 2019-10-31
17 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-968 від 01.11.2019 2019-10-31
18 Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-969 від 01.11.2019 2019-10-31
19 Концепція забезпечення якості Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-1105 від 06.12.2019 2019-11-28
20 Стратегія та Концепція розвитку Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-1162 від 27.12.2019 2019-12-20
21 Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ № 4/7-703 від 30.09.2020 2020-09-18
22 Положення про порядок обрання делегатів конференції трудового колективу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-211 від 24.03.2021 2021-03-23
23 Правила внутрішнього розпорядку в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-1094 від 24.12.2021 2021-12-22
24 Положення про ґендерну політику Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-51 від 27.01.2022 2022-01-25
25 Комплексна програма з енергозбереження та ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя на 2023–2027 роки - наказ №4/7-199 від 24.02.2023 2023-02-21