Документи

# Назва Дата
1 Система управління якістю (CУЯ). Стратегічне управління університетом - наказ №4/7-568 від 25.07.2016 2016-06-29
2 Положення про Наглядову раду Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - затверджено ректором 03.09.2015 протокол №7 2015-09-03
3 Положення про вчену раду ТНТУ ім.І.Пулюя (нова редакція) - наказ №4/7-878 від 07.11.2017 зі змінами від 25.06.2019 - наказ №4/7-625 від 27.06.2019 2019-06-25
4 Положення про присвоєння звання почесного доктора і почесного професора ТНТУ ім.І.Пулюя з доповненням від 20.11.2012 - наказ №865-01 від 28.11.2012 2012-11-20
5 Положення про факультет ТНТУ - наказ №4/7-138 від 03.03.2016 зі змінами від 02.03.2018 - наказ №4/7-148 2016-02-23
6 Положення про порядок обрання делегатів конференції трудового колективу ТНТУ ім.І.Пулюя зі змінами - наказ № 4/7-467 від 24.06.2015 2015-06-23
7 Регламент роботи вченої ради ТНТУ ім.І.Пулюя зі змінами (04.01.2012 - наказ № 60-01) від 31.01.2012 та від 14.12.2015 протокол №10 2015-12-14
8 Положення про ректорат ТНТУ ім.І.Пулюя - схвалено і затверджено на Вченій раді університету 10.02.2015 протокол №1 2015-02-10
9 Колективний договір ТНТУ ім.І.Пулюя зі змінами 2017-02-16
10 Положення про раду роботодавців Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-606 від 05.09.2016 2016-08-30
11 Правила внутрішнього розпорядку в ТНТУ ім.І.Пулюя (нова редакція з доповненнями і змінами) - наказ №494-01 від 25.06.2012 зі змінами від 20.12.2019 - наказ №4/7-1164 від 27.12.2019 2012-06-14
12 Положення про рейтингову систему оцінювання якості роботи факультетів і кафедр ТНТУ ім.І.Пулюя - наказ№4/7-1070 від 26.12.2017 зі змінами від 19.02.2019 - наказ №4/7-131 від 27.02.2019 2019-02-19
13 Положення про кафедру університету зі змінами - наказ №478-01 від 04.11.2008 2008-10-21
14 Положення про науково-технічну раду ТНТУ ім. І. Пулюя - наказ №4/7-619 від 07.07.2017 зі змінами від 18.12.2018 - наказ №4/7-1013 від 28.12.2018 2018-12-18
15 Концепція забезпечення якості Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-1105 від 06.12.2019 2019-11-28
16 СТРАТЕГІЯ соціально-економічного і фінансово-господарського розвитку Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя на 2019-2025 рр. - наказ №4/7-1021 від 29.12.2018 2018-12-18
17 Статут Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя (нова редакція) - наказ МОН №248 від 25.02.2019 2017-12-12
18 Положення про науково-методичну раду Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (нова редакція) - наказ №4/7-701 від 23.07.2019 2019-06-25
19 Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-969 від 01.11.2019 2019-10-31
20 Кодекс корпоративної етики Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-963 від 01.11.2019 2019-10-31
21 Положення про недопущення академічного плагіату в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-964 від 01.11.2019 зі змінами від 19.12.2019 наказ №4/7-114 від 12.02.2020 2019-10-31
22 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-968 від 01.11.2019 2019-10-31