Документи

# Назва Дата
1 Положення про організацію освітнього процесу в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-340 від 21.05.2015 із змінами від 25.06.2019 - наказ №4/7-622 від 27.06.2019 2019-06-25
2 Положення про індивідуальний навчальний план студента Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-544 від 11.07.2016 2016-06-29
3 Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя 2015-11-25
4 Положення про порядок переведення та поновлення студентів ТНТУ ім.І.Пулюя (нова редакція) зі змінами від 23.10.2012 - наказ № 818-01 від 12.11.2012 2012-10-23
5 Положення про дипломне проектування у ТНТУ ім.І.Пулюя - наказ№4/7-269 від 30.04.2013 2013-04-25
6 Положення про журнал обліку роботи викладача - затверджено ректором 30.08.2012 2012-08-30
7 Положення про екзаменаційну комісію з атестації здобувачів вищої освіти ТНТУ ім.І.Пулюя - наказ №4/7-339 від 21.05.2015 2015-05-19
8 Положення про порядок проведення підсумкової атестації слухачів підготовчого відділення ТНТУ ім.І.Пулюя 2015-04-21
9 Положення про планування та облік навчальної, основних видів методичної, наукової й організаційної роботи науково-педагогічних працівників Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя зі змінами - наказ №4/7-597 від 31.08.2016 та наказ-№4/7-341 від 28.04.2017 2015-12-14
10 Концепція діяльності наукових гуртків з математики та фізики у ТНТУ ім.І.Пулюя - наказ №4/7-503 від 09.07.2014 2014-06-24
11 Положення про оцінювання здобувачів вищої освіти ТНТУ ім.І.Пулюя - наказ №4/7-542 від 11.07. 2016 зі змінами від 21.05.2019 - наказ №4/7-524 від 05.06.2019 та зі змінами від 31.10.2019 - наказ №4/7-970 від 01.11.2019 2019-10-31
12 Положення про Школу економічного розвитку ТНТУ ім.І.Пулюя - наказ№4/7-823 від 01.12.2015 2015-11-25
13 Концепція мовної підготовки студентів у ТНТу ім.І.Пулюя - наказ№4/7-503 від 09.07.2014 2014-06-24
14 Концепція фізико-математичної підготовки здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 2017-04-19
15 Положення про порядок замовлення, виготовлення, обліку й видачі документів про вищу освіту державного зразка в ТНТУ ім.І.Пулюя - наказ №4/7-465 від 29.05.2017 2017-05-23
16 Положення про академічну мобільність студентів ТНТУ ім.І.Пулюя - наказ№4/7-454 від 16.07.2013 2013-06-25
17 Положення про порядок відбору та проходження навчання студентів, стажування аспірантів, наукових та науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах і наукових установах за кордоном, порядок проходження даними особами навчання, стажування - затверджено ректором 06.09.2011 2011-06-29
18 Положення про платне навчання в Гусятинському коледжі ТНТУ ім. І. Пулюя 2010-06-29
19 Положення про платне навчання в Зборівському коледжі ТНТУ ім.І.Пулюя - затверджено ректором 05.04.2010 2010-03-30
20 Положення про робочу програму Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя - наказ №4/7-151 від 02.03.2018 2018-02-27
21 Положення про планування, проведення, оцінювання відкритих занять та про відвідування занять у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-152 від 02.03.2018 2018-02-27
22 Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-1072 від 29.11.2019 2019-11-28
23 Положення про опитування учасників освітнього процесу в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-962 від 01.11.2019 2019-10-31
24 Положення про порядок розроблення, затвердження, моніторингу та припинення освітніх програм Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-965 від 01.11.2019 2019-10-31
25 Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-971 від 01.11.2019 із змінами від 28.01.2020 - наказ №4/7-128 від 19.02.2020 2019-10-31
26 Положення про підсумковий семестровий контроль результатів навчання студентів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-122 від 17.02.2020 2020-01-28