Документи

# Назва Дата
1 Положення про організацію освітнього процесу в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-340 від 21.05.2015 із змінами від 25.06.2019 - наказ №4/7-622 від 27.06.2019 та від 14.04.2020 - наказ №4/7-243 від 15.04.2020 та від 24.04.2023 - наказ №4/7-443 від 27.04.2023 2023-03-24
2 Концепція діяльності наукових гуртків з математики та фізики у ТНТУ ім.І.Пулюя - наказ №4/7-503 від 09.07.2014 2014-06-24
3 Положення про оцінювання здобувачів вищої освіти Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (нова редакція) - наказ №4/7-670 від 25.09.2020 2020-09-18
4 Положення про Школу економічного розвитку ТНТУ ім.І.Пулюя - наказ№4/7-823 від 01.12.2015 2015-11-25
5 Концепція мовної підготовки студентів у ТНТу ім.І.Пулюя - наказ№4/7-503 від 09.07.2014 2014-06-24
6 Положення про порядок замовлення, виготовлення, обліку й видачі документів про вищу освіту державного зразка в ТНТУ ім.І.Пулюя - наказ №4/7-465 від 29.05.2017 2017-05-23
7 Концепція фізико-математичної підготовки здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 2017-04-19
8 Положення про робочу програму Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя - наказ №4/7-151 від 02.03.2018 2018-02-27
9 Положення про планування, проведення, оцінювання відкритих занять та про відвідування занять у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-152 від 02.03.2018 2018-02-27
10 Положення про опитування учасників освітнього процесу в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-962 від 01.11.2019, зі змінами від 20.04.2021 - наказ №4/7-302 від 21.04.2021 2019-10-31
11 Положення про порядок розроблення, затвердження, моніторингу та припинення освітніх програм Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-965 від 01.11.2019 зі змінами від 18.09.2020 - наказ №4/7-668 від 25.09.2020 2019-10-31
12 Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-1072 від 29.11.2019 2019-11-28
13 Положення про підсумковий семестровий контроль результатів навчання студентів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-122 від 17.02.2020 2020-01-28
14 Положення про акредитацію освітніх програм Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-225 від 02.04.2020 2020-03-24
15 Положення про кваліфікаційні роботи студентів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-241 від 15.04.2020 - зі змінами від 26.01.2021 - наказ №4-7-73 від 02.02.2021 2020-04-14
16 Тимчасовий порядок проведення семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-350 від 25.05.2020 2020-05-22
17 Положення про порядок переведення та поновлення студентів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (нова редакція) - наказ №4/6-446 від 26.06.2020 зі змінами від 19.10.2021 - наказ №4/7-954 від 10.11.2021 та від 24.03.2023 - наказ №4/7-444 від 27.04.2023 2023-03-24
18 Положення про екзаменаційну комісію з атестації здобувачів вищої освіти Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-453 від 26.06.2020 2020-06-23
19 Положення про врегулювання конфліктних ситуацій в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-164 від 01.03.2021 2021-02-23
20 Положення про визнання у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті - наказ № 4/7-156 від 26.02.2021 2021-02-23
21 Положення про підготовчі курси Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-212 від 26.03.2021 - зі змінами від 04.10.2022 - наказ №4/7-799 від 06.10.2022 2021-03-23
22 Положення про планування та облік навчальної, основних видів методичної, наукової й організаційної роботи науково-педагогічних працівників Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-427 від 26.05.2022 із змінами від 22.11.2022 - наказ від 25.11.2022 №4/7-959 2022-05-24
23 Положення про особливості організації освітнього процесу на виробництві - наказ № 4/7-798 від 06.10.2022 2022-10-04
24 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу та працівниками у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-964 від 25.11.2022 2022-11-22
25 Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-1035 від 23.12.2022 2022-12-20
26 Положення про навчально-методичні курси з проведення навчання і перевірки знань з радіаційної безпеки та радіаційного контролю при здійсненні окремих видів діяльності в сфері використання ядерної енергії для медичних закладів, що використовують джерела іонізуючого випромінювання генеруючих типів у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-1036 від 23.12.2022 2022-12-20
27 Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-196 від 24.02.2023 зі змінами від 21.11.2023 - наказ №4/7-1103 від 24.11.2023 2023-02-21
28 Положення про порядок визнання та зарахування результатів формального навчання у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-323 від 22.03.2023 2023-03-21
29 Положення про функціонування у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя «Скриньки довіри», телефонної лінії «Телефон довіри» та офіційної електронної поштової скриньки «Електронна скринька довіри» - наказ № 4/7-570 від 24 травня 2023 2023-05-23
30 Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-1109 від 24.11.2023 2023-11-21
31 Положення про організацію та проведення ректорського контролю в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-1108 від 24.11.2023 2023-11-21