Документи

# Назва Дата
1 Положення про організацію освітнього процесу в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-340 від 21.05.2015 із змінами від 25.06.2019 - наказ №4/7-622 від 27.06.2019 та від 14.04.2020 - наказ №4/7-243 від 15.04.2020 2020-04-14
2 Положення про індивідуальний навчальний план студента Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (нова редакція) - наказ №4/7-669 від 25.09.2020 2020-09-18
3 Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя 2015-11-25
4 Концепція діяльності наукових гуртків з математики та фізики у ТНТУ ім.І.Пулюя - наказ №4/7-503 від 09.07.2014 2014-06-24
5 Положення про оцінювання здобувачів вищої освіти Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (нова редакція) - наказ №4/7-670 від 25.09.2020 2020-09-18
6 Положення про Школу економічного розвитку ТНТУ ім.І.Пулюя - наказ№4/7-823 від 01.12.2015 2015-11-25
7 Концепція мовної підготовки студентів у ТНТу ім.І.Пулюя - наказ№4/7-503 від 09.07.2014 2014-06-24
8 Положення про академічну мобільність студентів ТНТУ ім.І.Пулюя - наказ№4/7-454 від 16.07.2013 2013-06-25
9 Положення про порядок відбору та проходження навчання студентів, стажування аспірантів, наукових та науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах і наукових установах за кордоном, порядок проходження даними особами навчання, стажування - затверджено ректором 06.09.2011 2011-06-29
10 Положення про порядок замовлення, виготовлення, обліку й видачі документів про вищу освіту державного зразка в ТНТУ ім.І.Пулюя - наказ №4/7-465 від 29.05.2017 2017-05-23
11 Концепція фізико-математичної підготовки здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 2017-04-19
12 Положення про робочу програму Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя - наказ №4/7-151 від 02.03.2018 2018-02-27
13 Положення про планування, проведення, оцінювання відкритих занять та про відвідування занять у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-152 від 02.03.2018 2018-02-27
14 Положення про опитування учасників освітнього процесу в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-962 від 01.11.2019, зі змінами від 20.04.2021 - наказ №4/7-302 від 21.04.2021 2019-10-31
15 Положення про порядок розроблення, затвердження, моніторингу та припинення освітніх програм Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-965 від 01.11.2019 зі змінами від 18.09.2020 - наказ №4/7-668 від 25.09.2020 2019-10-31
16 Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-971 від 01.11.2019 із змінами від 28.01.2020 - наказ №4/7-128 від 19.02.2020; із змінами від 30.12.2020 - наказ №4/7-994 від 30.12.2020 2019-10-31
17 Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-1072 від 29.11.2019 2019-11-28
18 Положення про підсумковий семестровий контроль результатів навчання студентів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-122 від 17.02.2020 2020-01-28
19 Положення про акредитацію освітніх програм Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-225 від 02.04.2020 2020-03-24
20 Положення про кваліфікаційні роботи студентів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-241 від 15.04.2020 - зі змінами від 26.01.2021 - наказ №4-7-73 від 02.02.2021 2020-04-14
21 Тимчасовий порядок проведення семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-350 від 25.05.2020 2020-05-22
22 Положення про порядок переведення та поновлення студентів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (нова редакція) - наказ №4/6-446 від 26.06.2020 2020-06-23
23 Положення про екзаменаційну комісію з атестації здобувачів вищої освіти Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-453 від 26.06.2020 2020-06-23
24 Положення про врегулювання конфліктних ситуацій в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-164 від 01.03.2021 2021-02-23
25 Положення про визнання у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті - наказ № 4/7-156 від 26.02.2021 2021-02-23
26 Положення про підготовчі курси Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-212 від 26.03.2021 2021-03-23
27 Положення про планування та облік навчальної, основних видів методичної, наукової й організаційної роботи науково-педагогічних працівників Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-427 від 26.05.2022 2022-05-24