Документи

# Назва Дата
1 Проєкт Положення про врегулювання конфліктних ситуацій в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя 2021-02-12
2 Проєкт Положення про особливості підготовки фахівців із числа іноземних громадян та осіб без громадянства в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя 2020-09-13
3 Проєкт Положення про Центр міжнародної освіти Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя 2020-09-15
4 Проєкт Освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 274 "Автомобільний транспорт" галузі знань 27 "Транспорт". Кваліфікація: Бакалавр 2020-12-30
5 Проєкт Положення про визнання у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті 2021-02-15
6 Проєкт Освітньо-професійної програми «Інформаційна аналітика та соціальні комунікації» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» 2021-02-17
7 Проєкт Інструкції з діловодства у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя 2021-02-17
8 Проєкт Освітньо-професійної програми «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» 2021-02-18
9 Проєкт Положення про інституційний репозитарій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (ELARTU) 2021-02-18
10 Проєкт Положення про бібліотеку Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя 2021-02-18
11 Проєкт Правил користування бібліотекою Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя 2021-02-18
12 Проєкт Положення про порядок надання платних послуг бібліотекою Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя 2021-02-18