Документи

# Назва Дата
1 Проєкт Освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 274 "Автомобільний транспорт" галузі знань 27 "Транспорт". Кваліфікація: Бакалавр 2020-12-30
2 Проєкт Освітньо-професійної програми «Інформаційна аналітика та соціальні комунікації» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» 2021-02-17
3 Проєкт Освітньо-професійної програми «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» 2021-02-18
4 Проєкт ПОЛОЖЕННЯ про Тимчасовий порядок проведення таємного голосування з використанням програмного забезпечення (засобу), що забезпечує анонімність і верифікованість такого голосування на засіданнях спеціалізованих учених рад Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя у випадку використання засобів відеозв’язку в режимі реального часу 2021-03-29
5 Проєкт Змін до Положення про опитування учасників освітнього процесу в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя 2021-04-06
6 Проєкт Номенклатури справ 2021 _Індекси 01-51 2021-04-06
7 Проєкт Номенклатури справ 2021 _Індекси 61-113 2021-04-06