Документи

# Назва Дата
1 ПРОЕКТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Освітня кваліфікація Магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 2019-07-30
2 ЗМІНИ до ПОЛОЖЕННЯ про порядок преміювання науково-педагогічних та наукових працівників Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя 2020-02-19
3 Зміни до Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя 2020-01-24
4 Проєкт Положення про порядок присвоєння вчених звань науково-педагогічним і науковим працівникам Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя 2020-02-20