Документи

# Назва Дата
1 Зміни до Положення про порядок преміювання науково-педагогічних та наукових працівників Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя 2022-01-27
2 Проєкт освітньо-професійної програми «Економіка» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» Кваліфікація: бакалавр з економіки 2022-05-10
3 Проєкт освітньо-професійної програми «Психологія» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки Кваліфікація: Бакалавр з психології 2022-05-10
4 Проєкт освітньо-професійної програми «Діджитал-облік та консалтинг» Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 Облік і оподаткування галузі знань 07 Управління та адміністрування Кваліфікація: бакалавр з обліку та оподаткування 2022-05-10
5 Проєкт освітньо-наукової програми «Менеджмент» Третього рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування Кваліфікація: Доктор філософії з менеджменту 2022-05-10
6 Проєкт освітньо-професійної програми «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 “Менеджмент” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” Кваліфікація: менеджер (управитель) з адміністративної діяльності 2022-05-10
7 Проєкт освітньо-професійної програми «МАРКЕТИНГ» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 Маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування Кваліфікація: Бакалавр з маркетингу 2022-05-10
8 Проєкт освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Освітня кваліфікація: бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 2022-05-10
9 Проєкт освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія» Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія галузі знань 12 Інформаційні технології Кваліфікація: Бакалавр з комп'ютерної інженерії 2022-05-10
10 Проєкт освітньо-професійної програми «Системний аналіз» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 124 «Системний аналіз» галузі знань 12 «Інформаційні технології» Кваліфікація: Магістр з системного аналізу 2022-05-10
11 Проєкт освітньо-професійної програми «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології» Кваліфікація: Бакалавр з інформаційних систем та технологій 2022-05-10
12 Проєкт освітньо-професійної програми «Телекомунікації та радіотехніка» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації Кваліфікація: бакалавр з телекомунікацій та радіотехніки 2022-05-10
13 Проєкт освітньо-професійної програми «Харчові технології» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 181 «Харчові технології» галузі знань 18 «Виробництво та технології» Кваліфікація: Бакалавр з харчових технологій 2022-05-10
14 Проєкт освітньо-професійної програми «Харчові технології» Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 181 «Харчові технології» галузі знань 18 «Виробництво та технології» Кваліфікація: Магістр з харчових технологій 2022-05-10
15 Проєкт освітньо-професійної програми АГРОІНЖЕНЕРІЯ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 Агроінженерія галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство Кваліфікація: Бакалавр з агроінженерії 2022-05-10
16 Проєкт освітньо-професійної програми Електронне урядування перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за спеціальністю 281“Публічне управління та адміністрування” галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування” Кваліфікація: бакалавр з публічного управління та адміністрування 2022-05-10
17 Проєкт освітньо-професійної програми “Публічне управління та адміністрування” Другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” 2022-05-10
18 Проєкт освітньо-професійної програми ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Готельно-ресторанна справа» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» Кваліфікація: бакалавр з готельно-ресторанної справи 2022-05-10
19 Проєкт освітньо-професійної програми «Цифрові інновації в туризмі» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» Кваліфікація: бакалавр з туризму 2022-05-10
20 Проєкт освітньо-наукової програми «Фінанси, банківська справа та страхування» Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси,банківська справа та страхування галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Освітня кваліфікація бакалавр фінансів, банківської справи та страхування 2022-05-10
21 Проєкт освітньо-професійної програми «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Кваліфікація: Магістр з фінансів, банківської справи та страхування 2022-05-10
22 Проєкт освітньо-наукової програми «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології» Кваліфікація: Доктор філософії з комп'ютерних наук 2022-05-10
23 Проєкт освітньо-професійної програми «Менеджмент» Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування Кваліфікація: Менеджер (управитель) 2022-05-10
24 Проєкт освітньо-професійної програми «КІБЕРБЕЗПЕКА» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 125 «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології» кваліфікація: бакалавр з кібербезпеки 2022-05-13
25 Проєкт освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 274 Автомобільний транспорт галузі знань 27 Транспорт Кваліфікація: Бакалавр автомобільного транспорту 2022-05-13
26 Проєкт освітньо-професійної програми «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» галузі знань 27 Транспорт Кваліфікація: Бакалавр з транспортних технологій (на автомобільному транспорті) 2022-05-13
27 Проєкт освітньо-професійної програми «КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології» Кваліфікація: Магістр з комп’ютерних систем 2022-05-13
28 Проєкт освітньо-професійної програми «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» галузі знань 27 Транспорт Кваліфікація: магістр з транспортних технологій 2022-05-13
29 Проєкт освітньо-наукової програми «Економіка» Третього рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» Кваліфікація: доктор філософії 2022-05-13
30 Проєкт освітньо-наукової програми «МАРКЕТИНГ» Третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 Маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування Кваліфікація: доктор філософії з маркетингу 2022-05-13
31 Проєкт освітньо-наукової програми «Біомедична інженерія» Третього рівня вищої освіти за спеціальністю № 163 Біомедична інженерія галузі знань №16 Хімічна та біоінженерія Кваліфікація: доктор філософії з біомедичної інженерії 2022-05-13
32 Проєкт освітньо-наукової програми «Харчові технології» Третього рівня вищої освіти за спеціальністю 181 «Харчові технології» 18 «Виробництво та технології» Кваліфікація: доктор філософії в галузі знань виробництва та технології 2022-05-13
33 Проєкт освітньо-наукової програми «КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології» Кваліфікація: Магістр з комп’ютерних систем 2022-05-13