Документи

# Назва Дата
1 Положення про порядок розподілу коштів, отриманих за підготовку понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, студентів ТНТУ ім.І.Пулюя - наказ №4/7-783 від 07.11.2016 зі змінами та додатком - наказ №4/7-305 від 23.04.2018 2018-04-17
2 Положення про субрахунки структурних підрозділів ТНТУ ім.І. Пулюя - наказ №4/7-782 від 07.11.2016 2016-10-27
3 Положення про відрядження в межах України та за кордон працівників ТНТУ ім.І.Пулюя - наказ №875-01 від 30.11.2012 зі змінами наказ №4/7-887 від 21.12.2015 2012-11-20
4 Положення про преміювання працівників ТНТУ ім.І.Пулюя - затверджено ректором 22.12.2010 зі змінами від 19.03.2019 - наказ №4/7-204 від 22.03.2019 2019-03-22
5 Положення про стипендіальне забезпечення і порядок призначення стипендії студентам, аспірантам і докторантам ТНТУ ім.І.Пулюя (зі змінами та доповненнями) - наказ №4/7-162 від 22.02.2017 та зі змінами від 02.03.2018 - наказ №4/7-147 та від 18.12.2018 - наказ №4/7-1004 від 27.12.2018 та від 22.01.2019 - наказ № 4/7-71 від 25.01.2019 та від 19.02.2019 - наказ №4/7-144 від 27.02.2019 та від 28.11.2019 - наказ №4/7-1106 від 06.12.2019 та від 14.04.2020 - наказ №4/7-242 від 15.04.2020 2020-04-14
6 Положення про надання державної цільової підтримки деяким категоріям студентів, пов'язаної з проживанням у гуртожитках ТНТУ ім.І.Пулюя - наказ№4/7-89 від 27.01.2017 2017-01-18
7 Положення про порядок преміювання науково-педагогічних та наукових працівників Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (нова редакція) - наказ №4/7-980 від 05.12.2022 із змінами від 24.04.2023 - наказ №4/7-445 від 27.04.2023, зі змінами від 05.09.2023 - наказ №4/7-893 від 07.09.2023 2023-04-24