Документи

# Назва Дата
1 Положення про проведення атестації працівників науково-технічної бібліотеки ТНТУ ім.І.Пулюя - наказ№ 437-01 від 05.06.2012 2012-05-22
2 Положення про видання монографій у видавництві ТНТУ - затверджено ректором 06.09.2011 2011-06-29
3 Положення про довідково-бібліографічну серію "Біобібліографія вчених ТНТУ" ім.І.Пулюя - затверджено ректором 01.07.2010 2010-06-29
4 Договір про спільну діяльність університету з Тернопільським обласним фондом О.Смакули та Державним фондом фундаментальних досліджень видання журналу "Українська наука" - 2008 р. 2008-01-10
5 Положення про видання наукового журналу "Вісник Тернопільського національного технічного університету" - наказ №4/7-506 від 29.05.2019 2019-05-21
6 Положення про інституційний репозитарій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (ELARTU) - наказ №4/7-151 від 26.02.2021 2021-02-23
7 Положення про бібліотеку Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ № 4/7-150 від 26.02.2021 2021-02-23
8 Правила користування бібліотекою Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ № 4/7-153 від 26.02.2021 2021-02-23
9 Положення про порядок надання платних послуг бібліотекою Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-152 від 26.02.2021 2021-02-23
10 Положення про видання наукового журналу «Галицький економічний вісник» (нова редакція) - наказ №4/7-238 від 01.04.2021 2021-03-23