Документи

# Назва Дата
1 Інструкції про порядок обліку,зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, в ТНТУ ім.І.Пулюя зі змінами - наказ №4/7-260 від 24.04.2015 2014-04-21
2 Політика в сфері якості ТНТУ ім.І.Пулюя - наказ №4/7-901 від 24.12.2015, остання актуалізація 30.01.2024, протокол №1 2015-12-14
3 Положення про порядок обліку, реєстрації, формування, провадження й зберігання особових справ вступників на навчання та студентів, осіб,які здобувають післядипломну та другу вищу освіту,вступників до аспірантури,докторантури, аспірантів і докторантів, здобувачів наукових студентів кандидата,доктора наук, в т.ч. іноземців, у ТНТУ зі змінами від 25.04.2013р. - наказ № 4/7-255 від 29.04.2013 до наказу ректора № 357-01 від 11.05.2011 2013-04-25
4 Положення про комісію ТНТУ із загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованнями - від 19.04.2012 зі змінами наказ №4/7-543 від 11.07.2016 2016-06-29
5 Положення про порядок опрацювання персональних даних у базі(базах) персональних даних в ТНТУ ім.І.Пулюя - наказ №931-01 від 30.12.2011 2011-12-20
6 Положення про захист інформації та мережеву безпеку локальних обчислювальних мереж ТНТУ ім.І.Пулюя - від 19 червня 2012 2012-06-15
7 Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у ТНТУ зі змінами - наказ №4/7-250 від 30.03.2017 2017-03-21
8 Положення ТНТУ система управління якістю(СУЯ). Внутрішній аудит - наказ №4/7-175 від 28.02.2017 2017-02-21
9 Положення про експертну комісію з проведення експертизи цінності документів ТНТУ ім І.Пулюя зі змінами - наказ про затвердження змін №4/7-987 від 30.12.2016 2016-12-23
10 Система управління якості Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Настанова щодо якості - наказ №4/7-430 від 12.06.2018 2018-05-22
11 Положення про надання платних послуг у сфері міжнародного співробітництва підрозділами Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-560 від 19.06.2019 2019-05-21
12 Інструкція про порядок розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя 2009-09-02
13 Положення про рейтингове оцінювання виконання цільових показників ефективності роботи науково-педагогічних працівників, кафедр та факультетів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-447 від 27.04.2023 2023-04-24
14 Інструкція з діловодства у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-728 від 30.06.2023 2023-06-20
15 Номенклатура справ Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-166 від 22.02.2024 2024-02-20