Документи

# Назва Дата
1 Положення про студентський гуртожиток ТНТУ ім.І.Пулюя зі змінами - наказ 34/7-853 від 11.12.2015 2015-11-25
2 Положення про студентський науковий гурток та проблемну групу ТНТУ ім.І.Пулюя - затверджено ректором 27.01.2011 2011-01-25
3 Положення про кураторів академічних груп першого курсу та наставників старших курсів(нова редакція) - наказ №4/7-520 від 20.06.2017 2017-05-23
4 Концепція роботи з молоддю Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - 30.08.2019 р. 2019-08-30
5 Положення про роботу органів студентського самоврядування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - 08.10.2018 2019-10-10
6 Положення про студентське телебачення Ivan Puluj Media Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя 2020-11-02
7 Положення про рейтинг студентів при поселенні у гуртожитки Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-332 від 22.03.2023 2023-03-21