Документи

# Назва Дата
1 Положення про студентський гуртожиток ТНТУ ім.І.Пулюя зі змінами - наказ 34/7-853 від 11.12.2015 2015-11-25
2 Положення про рейтинг на поселення в студентські гуртожитки ТНТУ ім.І.Пулюя - наказ №553-01 від 21.07.2011 2011-06-29
3 Положення про виховну раду університету 2011-03-29
4 Положення про студентський науковий гурток та проблемну групу ТНТУ ім.І.Пулюя - затверджено ректором 27.01.2011 2011-01-25
5 Пам'ятка викладачам, які відвідують гуртожитки ТДТУ. 2006-08-20
6 Положення про кураторів академічних груп першого курсу та наставників старших курсів(нова редакція) - наказ №4/7-520 від 20.06.2017 2017-05-23
7 Концепція роботи з молоддю Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя 2019-08-30
8 Положення про роботу органів студентського самоврядування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя 2019-10-10