Документи

# Назва Дата
1 Положення про студентський гуртожиток ТНТУ ім.І.Пулюя зі змінами - наказ 34/7-853 від 11.12.2015 2015-11-25
2 Положення про рейтинг на поселення в студентські гуртожитки ТНТУ ім.І.Пулюя - наказ №553-01 від 21.07.2011 2011-06-29
3 Положення про студентський науковий гурток та проблемну групу ТНТУ ім.І.Пулюя - затверджено ректором 27.01.2011 2011-01-25
4 Положення про кураторів академічних груп першого курсу та наставників старших курсів(нова редакція) - наказ №4/7-520 від 20.06.2017 2017-05-23
5 Концепція роботи з молоддю Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - 30.08.2019 р. 2019-08-30
6 Положення про роботу органів студентського самоврядування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - 08.10.2018 2019-10-10
7 Положення про студентське телебачення Ivan Puluj Media Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя 2020-11-02