Документи

# Назва Дата
1 Положення про навчальну лабораторію інновацій "Міжуніверситетський регіональний Стартап центр" - наказ 34/7-436 від 15.06.2015 2015-05-15
2 Положення про школу програмування ТНТУ ім І.Пулюя - наказ №4/7-114 від 25.02.2015 2014-12-18
3 Положення про діяльність науково-дослідної лабораторії "Smart City Ternopil" - наказ №4/7-73 від 23.01.2017 2016-06-29
4 Положення про діяльність науково-дослідної лабораторії"Інформаційні технології дослідження сигналів" - наказ№4/7-835 від 07.12.2015 2015-11-25
5 Положення про випробувальну лабораторію Х-променевої медтехніки - наказ №816-01 від 12.11.2012 2012-10-23
6 Положення про відділ технічного захисту інформації Центру інформаційних технологій ТНТУ ім.І.Пулюя - наказ №541-01 від 06.08.2012 2012-04-17
7 Положення про експериментальну науково-дослідну лабораторію "Інновації в науці,техніці, економіці, підприємництві та адмініструванні (Еліта)" - наказ №158-01 від 14.03.2011 2011-03-30
8 Положення про Навчально-науково-виробничий центр випробування функціонально-технічних засобів виробництва та взаємодії з науково-промисловими комплексами із змінами та доповненнями від 04.05.2018 - наказ №4/7-331 від 02.05.2018 2018-03-20
9 Положення про навчально-інформаційний центр енергозбереження та енергетичного менеджменту ТНТУ ім.І.Пулюя - протокол № 6 від 29 червня 2010р. 2010-06-29
10 Положення про відділ медичного приладобудування факультету контрольно-вимірювальних та радіокомп'ютерних систем - протокол № 6 від 29 червня 2010р. 2010-06-29
11 Положення про діяльність лабораторії твердих сплавів (ЛТС) - протокол № 6 від 29 червня 2010р. 2010-06-29
12 Положення про науково-дослідну лабораторію "Демократична трансформація публічного адміністрування" - протокол №5 від 25 травня 2010 р. 2010-05-25
13 Положення про діяльність науково-дослідної лабораторії"Електромагнітна сумісність і джерела живлення світлотехнічних пристроїв і систем" - протокол № 6 від 29 червня 2010р. 2010-06-29
14 Положення про діяльність науково-дослідної лабораторії "Енергоощадність та проблеми енергетики" - протокол № 6 від 29 червня 2010р. 2010-06-29
15 Положення про діяльність науково-дослідної лабораторії із застосуванням полімерних конструкцій металів у газотранспортному обладнанні (НДЛ-1) - протокол № 6 від 29 червня 2010р. 2010-06-29
16 Положення про діяльність науково-дослідної лабораторії "Інформаційні технології та інтелектуальні системи" - протокол № 6 від 29 червня 2010р. 2010-06-29
17 Положення про діяльність науково-дослідної лабораторії лазерного впливу на матеріали - наказ №655-01 від 23.11.2010 2010-06-29
18 Положення про спільну науково-дослідну лабораторію "Математичне моделювання і дослідження масопереносу в неоднорідних і нанопористих середовища" - протокол № 6 від 29 червня 2010р. 2010-06-29
19 Положення про діяльність науково-дослідної лабораторії "Механіка руйнування конструкційних матеріалів" - протокол № 6 від 29 червня 2010р. 2010-06-29
20 Положення про діяльність науково-дослідної лабораторії "Моделювання, автоматизація та логістика транспортно -технологічних систем" - протокол № 6 від 29 червня 2010р. 2010-06-29
21 Положення про діяльність науково-дослідної лабораторії поляризаційно-оптичного методу дослідження напружень (ПОМДН)"Спектр" - наказ №622-01 від 15.11.2010 2010-06-29
22 Положення про діяльність науково-дослідної лабораторії "Синтез технологічних інновацій в машинобудуванні" - протокол № 6 від 29 червня 2010р. 2010-06-29
23 Положення про діяльність науково-дослідної лабораторії "Системи вторинного електроживлення"(НДЛ-2) - протокол № 6 від 29 червня 2010р. 2010-06-29
24 Положення про Центр інформаційних технологій при ТДТУ ім.І. Пулюя - наказ № 478-01 від 04.11.2008 2008-10-21
25 Положення про науково-дослідну лабораторію ТНТУ власна назва лабораторії - наказ №4/7-853 від 25.11.2016 2016-11-22
26 Положення про діяльність науково-дослідної лабораторії "Моделювання, математичного та програмного забезпечення інформаційних систем та мереж" - наказ №693-01 від 06.10.2011 2011-09-06
27 Положення про відділ інформаційної діяльності ТНТУ ім.І.Пулюя - наказ №4/7-1090 від 28.12.2017 2017-12-14
28 Положення про науково-дослідну лабораторію кіберфізичних систем ТНТУ ім. І.Пулюя - наказ №4/7-911 від 26.11.2018 2018-11-12