Документи

# Назва Дата
1 Положення про кадрову комісію ТНТУ ім.І.Пулюя (нова редакція) - наказ №4/7-298 від 27.04.2016 зі змінами від 25.04.2017 та зі змінами від 19.04.2019 - наказ №4/7-409 від 25.04.2019 2019-04-19
2 Положення про порядок представлення працівників університету для присвоєння почесних звань України - наказ №915-01 від 23.12.2011 2011-12-20
3 Положення про нагородження Почесною грамотою ТНТУ ім.І.Пулюя - протокол № 7 від 6 вересня 2011 2011-09-06
4 Положення про підготовку науково-педагогічних кадрів ТНТУ ім.І.Пулюя зі змінами від 29.06.2011 та зі змінами від 3.09.2015 - розпорядження №5/13-112 від 17.09.2015 2015-09-03
5 Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, (нова редакція) - наказ №4/7-880 від 7.11.2017 зі змінами від 19.04.2019 - наказ №4/7-410 від 25.04.2019, від 25.06.2019 - наказ №4/7-624 від 27.06.2019; від 20.04.2021 наказ №4/7-295 від 21.04.2021; від 19.10.2021 - наказ №4/7-884 від 22.10.2021; від 22.11.2022 - наказ №4/7-961 від 25.11.2022; від 05.09.2023 наказ №4/7-882 2022-11-22
6 Положення про порядок проведення виборів ректора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-385 від 25.04.2019 зі змінами від 21.12.2021 - наказ №4/7-1079 від 24.12.2021, зі змінами від 09.06.2022 - наказ №4/7-470 від 10.06.2022 2019-04-16
7 Положення про Виборчу комісію з проведення виборів ректора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя-наказ №4/7-385 від 25.04.2019 р. зі змінами від 21.12.2021 - наказ №4/7-1079 від 24.12.2021 - зі змінами від 09.06.2022 - наказ №4/7-470 від 10.06.2022 2019-04-16
8 Положення про Організаційний комітет з проведення виборів ректора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-385 від 25.04.2019 2019-04-16
9 Положення про порядок обрання представників для участі у виборах ректора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками - наказ №4/7-385 від 25.04.2019р. зі змінами від 21.12.2021 - наказ №4/7-1079 від 24.12.2021 2019-04-16
10 Порядок обрання представників для участі у виборах ректора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя із числа студентів - наказ №4/7-385 від 25.04.2019р. зі змінами від 21.12.2021 - наказ №4/7-1079 від 24.12.2021 2019-04-16
11 Порядок акредитації та організації роботи спостерігачів, громадських спостерігачів на виборах ректора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя-наказ №4/7-385 від 25.04.2019р. зі змінами від 21.12.2021 - наказ №4/7-1079 від 24.12.2021 2019-04-16
12 Порядок роботи та акредитації засобів масової інформації на виборах ректора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-385 від 25.04.2019 зі змінами від 21.12.2021 - наказ №4/7-1079 від 24.12.2021 2019-04-16
13 Положення про виборчу дільницю та Дільничну виборчу комісію відокремленого структурного підрозділу з проведення виборів ректора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-385 від 25.04.2019 зі змінами від 21.12.2021 - наказ №4/7-1079 від 24.12.2021, зі змінами від 09.06.2022 - наказ №4/7-470 від 10.06.2022 2019-04-16
14 Положення про порядок присвоєння вчених звань науково-педагогічним і науковим працівникам Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-151 від 28.02.2020 зі змінами від 19.10.2021 - наказ №4/7-883 від 22.10.2021 2021-10-19
15 Тимчасовий порядок проведення таємного голосування в умовах карантину при обранні на посади і присвоєнні вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-386 від 05.06.2020 2020-06-04
16 Положення про порядок призначення деканів факультетів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ № 4/7-213 від 26.03.2021 зі змінами від 31.08.2021 - наказ №4/7-729 від 03.09.2021 2021-03-23
17 Тимчасовий порядок проведення таємного голосування з використанням програмного забезпечення на засіданнях учених рад Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-312 від 23.04.2021 2021-04-20
18 Положення про порядок обрання директорів відокремлених структурних підрозділів (фахових коледжів ) Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-294 від 21.04.2021; зі змінами від 22.11.2022 - наказ №4/7-960 від 25.11.2022; зі змінами від 24.04.2023 - наказ №4/7-442 від 27.04.2023 2023-03-24
19 Примірний перелік цільових показників, що наводяться у контракті з директором відокремленого структурного підрозділу університету – фахового коледжу 2022-10-25
20 Ключові показники ефективності діяльності проректорів та керівників структурних підрозділів 2022-10-25
21 Примірний перелік цільових показників, що наводяться у контракті деканів факультету 2022-10-25
22 Примірний перелік цільових показників, що наводяться у контракті завідувачів кафедри 2022-10-25