Документи

# Назва Дата
1 Положення про комісію ТНТУ з визнання здобутих в іноземних освітніх установах ступенів вищої освіти та наукових ступенів - наказ№4/7-768 від 04.11.2015 2015-10-20
2 Положення про порядок реалізації грантових проєктів програм міжнародної співпраці у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-449 від 26.06.2020 2020-06-23
3 Положення про особливості організації освітнього процесу при підготовці фахівців з числа іноземних громадян та осіб без громадянства у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-667 від 25.09.2020 2020-09-18
4 Положення про Центр міжнародної освіти Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ № 4/7-666 від 25.09.2020 2020-09-18
5 Положення про порядок організації прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя (Нова редакція) - наказ №4/7-222 від 27.02.2023 2023-02-21