Документи

# Назва Дата
1 Положення про комісію ТНТУ з визнання здобутих в іноземних освітніх установах ступенів вищої освіти та наукових ступенів - наказ№4/7-768 від 04.11.2015 2015-10-20
2 Положення про порядок прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців в ТДТУ ім. І.Пулюя - наказ № 269-01 від 13.05.2009 2009-05-13
3 Положення про порядок реалізації грантових проєктів програм міжнародної співпраці у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-449 від 26.06.2020 2020-06-23
4 Положення про особливості організації освітнього процесу при підготовці фахівців з числа іноземних громадян та осіб без громадянства у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-667 від 25.09.2020 2020-09-18
5 Положення про Центр міжнародної освіти Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ № 4/7-666 від 25.09.2020 2020-09-18