Документи

# Назва Дата
1 Проєкт освітньої програми «Інформаційна справа та соціальні комунікації» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Кваліфікація: бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи 2024-01-15
2 Проєкт освітньо-професійної програми «Економіка» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» Кваліфікація: бакалавр з економіки 2024-01-15
3 Проєкт освітньо-професійної програми «Психологія» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» Кваліфікація: Бакалавр з психології 2024-01-15
4 Проєкт освітньо-професійної програми ««Діджитал-облік та консалтинг» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 Облік і оподаткування Кваліфікація: Бакалавр з обліку та оподаткування 2024-01-15
5 Проєкт освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Кваліфікація: бакалавр фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку 2024-01-15
6 Проєкт освітньо-професійної програми «Менеджмент» першого рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент Кваліфікація: бакалавр з менеджменту 2024-01-15
7 Проєкт освітньо-професійної програми «Маркетинг» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 075 Маркетинг Кваліфікація: Бакалавр з маркетингу 2024-01-15
8 Проєкт освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля» Кваліфікація: бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 2024-01-15
9 Проєкт освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» першого рівня вищої освіти спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення Кваліфікація: фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення 2024-01-15
10 Проєкт освітньо-професійної програми «Комп'ютерні науки» першого рівня вищої освіти спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» Кваліфікація: бакалавр з комп’ютерних наук 2024-01-15
11 Проєкт освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія галузі знань 12 Інформаційні технології Кваліфікація: Бакалавр з комп'ютерної інженерії 2024-01-15
12 Проєкт освітньо-професійної програми «Інтелектуальний аналіз даних» першого бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 124 Системний аналіз Кваліфікація: бакалавр із системного аналізу 2024-01-15
13 Проєкт освітньо-професійної програми «Кібербезпека» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 125 «Кібербезпека та захист інформації» Кваліфікація: бакалавр з кібербезпеки 2024-01-15
14 Проєкт освітньо-професійної програми «Інформаційні системи та технології» першого бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» Кваліфікація: бакалавр з інформаційних систем та технологій 2024-01-15
15 Проєкт освітньо-професійної програми «Інжиніринг технологій машинобудування та зварювання» першого рівня вищої освіти спеціальності 131 Прикладна механіка Кваліфікація: бакалавр з прикладної механіки 2024-01-15
16 Проєкт освітньо-професійної програми «Галузеве машинобудування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» Кваліфікація: бакалавр з галузевого машинобудування 2024-01-15
17 Проєкт освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Кваліфікація: бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки 2024-01-15
18 Проєкт освітньо-професійної програми «Енергетичний менеджмент та енергоефективність» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Кваліфікація: бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки 2024-01-15
19 Проєкт освітньо-професійної програми «Біоінформатика та реабілітаційна інженерія» Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 163 Біомедична інженерія Кваліфікація: фахівець з біомедичної інженерії 2024-01-15
20 Проєкт освітньо-професійної програми «Телекомунікації та радіотехніка» Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 172 Електронні комунікації та радіотехніка Кваліфікація: Технічний фахівець в галузі електроніки та електронних комунікацій 2024-01-15
21 Проєкт освітньо-професійної програми «Комп’ютеризовані системи управління та прикладне програмування» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» Кваліфікація бакалавр з автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки 2024-01-15
22 Проєкт освітньо-професійної програми «Комп’ютерно-інтегровані системи автоматики та робототехніки» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» Кваліфікація бакалавр з автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки 2024-01-15
23 Проєкт освітньо-професійної програми «Мехатроніка та інтелектуальні інформаційні системи» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 175 «Інформаційно-вимірювальні технології» Кваліфікація: бакалавр з інформаційно-вимірювальних технологій 2024-01-15
24 Проєкт освітньо-професійної програми «Мікро- та наносистемна техніка» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 176 «Мікро- та наносистемна техніка» Кваліфікація: бакалавр з інформаційно-вимірювальних технологій 2024-01-15
25 Проєкт освітньо-професійної програми «Харчові технології» Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 181 «Харчові технології» Кваліфікація: бакалавр харчових технологій 2024-01-15
26 Проєкт освітньо-професійної програми «Будівництво та цивільна інженерія» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» Кваліфікація: Бакалавр з будівництва та цивільної інженерії 2024-01-15
27 Проєкт освітньо-професійної програми «Агроінженерія» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 208 Агроінженерія Кваліфікація: Бакалавр з агроінженерії 2024-01-15
28 Проєкт освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» Кваліфікація: бакалавр з готельно-ресторанної справи 2024-01-15
29 Проєкт освітньо-професійної програми «Цифрові інновації в туризмі» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» Кваліфікація: бакалавр з туризму 2024-01-15
30 Проєкт освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 274 Автомобільний транспорт Кваліфікація: Бакалавр автомобільного транспорту 2024-01-15
31 Проєкт освітньо-професійної програми «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» Кваліфікація: Бакалавр з транспортних технологій (на автомобільному транспорті) 2024-01-15
32 Проєкт освітньо-професійної програми Електронне урядування перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за спеціальністю 281“Публічне управління та адміністрування” Кваліфікація: бакалавр з публічного управління та адміністрування 2024-01-15
33 Проєкт освітньо-професійної програми «Економіка» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка Кваліфікація: магістр з економіки 2024-01-15
34 Проєкт освітньо-професійної програми «Психологія» другого рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» Кваліфікація: магістр психології 2024-01-15
35 Проєкт освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» другого рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Кваліфікація: магістр з обліку і оподаткування 2024-01-15
36 Проєкт освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення Кваліфікація: магістр з інженерії програмного забезпечення, аналітик комп’ютерних систем 2024-01-15
37 Проєкт освітньо-професійної програми «Комп'ютерні науки» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки» Кваліфікація: Магістр з комп’ютерних систем 2024-01-15
38 Проєкт освітньо-наукової програми «Комп'ютерні науки» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки» Кваліфікація: Магістр з комп’ютерних систем 2024-01-15
39 Проєкт освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія» спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія Кваліфікація: магістр з комп’ютерної інженерії 2024-01-15
40 Проєкт освітньо-професійної програми «Системний аналіз» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 124 «Системний аналіз» Кваліфікація: Магістр з системного аналізу 2024-01-15
41 Проєкт освітньо-професійної програми «Кібербезпека» спеціальності 125 Кібербезпека та захист інформації Кваліфікація: магістр з кібербезпеки 2024-01-15
42 Проєкт освітньо-професійної програми Інформаційні системи та технології другого рівня вищої освіти за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» Кваліфікація: Магістр з інформаційних систем та технологій 2024-01-15
43 Проєкт освітньо-професійної програми «Прикладна механіка» другого (освітньо-професійного) рівня вищої освіти за спеціальністю 131 Прикладна механіка Кваліфікація: магістр з прикладної механіки 2024-01-15
44 Проєкт освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Кваліфікація: магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки 2024-01-15
45 Проєкт освітньо-професійної програми «Телекомунікації та радіотехніка» Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 172 Електронні комунікації та радіотехніка Кваліфікація: інженер в галузі електроніки та електронних комунікацій 2024-01-15
46 Проєкт освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» Кваліфікація: Магістр з автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки 2024-01-15
47 Проєкт освітньо-наукової програми «Економіка» Третього рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» Кваліфікація: доктор філософії 2024-01-15
48 Проєкт освітньо-наукової програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Третього рівня вищої освіти спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Кваліфікація: Доктор філософії 2024-01-15
49 Проєкт освітньо-професійної програми «Харчові технології» Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 181 «Харчові технології» галузі знань 18 «Виробництво та технології» Кваліфікація: магістр з харчових технологій 2024-01-15