Додаток до Положення про проведення МОН Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних(експериментів) розробок молодих учених