ЗВІТ за результатами проведеного опитування штатних науково-педагогічних працівників ТНТУ ім. Івана Пулюя, що безпосередньо відповідають за зміст ОП «Харчові технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 18 «Виробництво і технології», спеціальності 181 «Харчові технології», а також викладають на цій програмі

Шифр472
НазваЗВІТ за результатами проведеного опитування штатних науково-педагогічних працівників ТНТУ ім. Івана Пулюя, що безпосередньо відповідають за зміст ОП «Харчові технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 18 «Виробництво і технології», спеціальності 181 «Харчові технології», а також викладають на цій програмі
КатегоріяАналітичні звіти за результатами проведених опитувань
СтатусДіючий
Дата2020-12-21